Advertenties

Steeds vaker maken advertenties voor magazine of krant plaats voor die op het internet. Enkele campagnes die gebruikt zijn voor diverse (social) media.